вуглеводні

вуглеводні
углеводороды - hydrocarbons - Kohlenwasserstoffe - органічні аліфатичні, аліциклічні та ароматичні сполуки, молекули яких складаються з атомів вуглецю і водню. Напр., СН4 (метан), Н2C=CН2 (етилен), С6Н6 (бензол) тощо. В. утворюють гомологічні ряди. У природі В. зустрічаються в рідкому, твердому і газоподібному стані. У розсіяному вигляді присутні в атмосфері, воді, (кероген), в концентрованому - у покладах вугілля, нафти, газу, газогідратів. У залежності від будови розрізнюють ациклічні (аліфатичні) В., в молекулах яких атоми утворюють лінійні або розгалужені ланцюги, та ізоциклічні, (карбоциклічні) В., молекули яких являють собою цикли (кільця) трьох і більше атомів С. А ц и к л і ч н і В. поділяються на насичені (аліфатичні), що мають тільки прості зв'язки (метан і його гомологи), і ненасичені, в молекулах яких є кратні зв'язки - подвійні і потрійні. Наявність кратних зв'язків зумовлює здатність В. цих гомологіч. рядів до реакцій приєднання і полімеризації. Насичені В. метанового ряду (алкани, парафіни) є осн. складовою частиною нафт і газів природних горючих. І з о ц и к л і ч н і В. поділяються на аліциклічні і ароматичні з кільцеподібною структурою з 6 вуглецевих атомів (бензольне кільце). Ароматичні поліциклічні структури властиві гумусовим відмінам речовини органічної і к-ть їх зростає по мірі метаморфізму, з наближенням структури органіч. речовини до структури графіту. Завжди присутні в нафтах, але рідко переважають в їх складі над інш. В. Див. також важкі вуглеводні.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "вуглеводні" в других словарях:

  • вуглеводні альтернантні — альтернантные углеводороды alternant hydrocarbons *alternante Kohlenwasserstoffe – кон юговані вуглеводні, як ароматичні, так і неароматичні, в яких кількість почергово позначених і не позначених атомів вуглецю однакова, напр., С*Н2=СН С*Н=СН2… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вуглеводні — ів, мн. (одн. вуглево/день, дню, ч.). Органічні сполуки, молекули яких складаються тільки з атомів вуглецю та водню. •• Аліфати/чний вуглево/день вуглеводень, молекули якого містять лінійні нерозгалужені та розгалужені ланцюги з атомів вуглецю,… …   Український тлумачний словник

  • вилучення рідких вуглеводнів з газового потоку — извлечение жидких углеводородов из газового потока liquid hydrocarbons recovery from gas flow *Ausbringen der flüssigen Kohlenwasserstoffe aus dem Gasstrom – технологія, яка базується на зниженні температури чи на застосуванні абсорбційного… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • класифікація родовищ природних вуглеводнів — классификация месторождений природных углеводородов classification of natural hydrocarbon fielas Klassifikation der Lagerstätten von Naturkohlenwasserstoffen – розподіл родовищ природних вуглеводнів у залежності від характеру флюїдів, які… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • важкі вуглеводні — тяжелые углеводороды heavy hydrocarbons *schwere Kohlenwasserstoffe – для газу – газоподібні гомологи метану, які зустрічаються в газах природних; для нафт – високомолекулярні рідкі і тверді вуглеводні, які входять до складу висококиплячих… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • 71.080.15 — Ароматичні вуглеводні ГОСТ 313 77 Анилин технический. Технические условия. Взамен ГОСТ 313 69 ГОСТ 923 80 2 Нафтол технический. Технические условия. Взамен ГОСТ 923 75 ГОСТ 1571 82 Скипидар живичный. Технические условия. Взамен ГОСТ 1571 76 ГОСТ… …   Покажчик національних стандартів

  • гази природні горючі — газы природные горючие combustible natural gases *natürliche Brenngase суміші газів земної кори вуглеводні метанового ряду і невуглеводневих компонентів здатних горіти. Зустрічаються в осадовому чохлі земної кори у вигляді вільних скупчень, а… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • 17.020 — Метрологія та вимірювання взагалі ГОСТ 8.010 99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основні положення Взамен ГОСТ 8.010 90 ГОСТ 8.061 80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение. Взамен ГОСТ 8.061 73 ГОСТ 8.134 98 ГСИ. Шкала рН водных… …   Покажчик національних стандартів

  • адсорбційне осушування газу — адсорбционная осушка газа adsorption gas desiccation *Adsorptionsgastrocknung – глибоке осушування газу від водяної пари, вилучення вуглеводневого конденсату, а також очищення газу від сірководню і вуглекислого газу за наявності як мінімум двох… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • В. нафти (газу) оцінюється відношенням величини видобутку до балансових запасів і залежить від в'язкості нафти, колекторних властивостей бокових порід, режиму і методів інтенсифікації при експлуатації покладу. В. нафти в сучасних процесах видобутку складає 30-70% (за кінцевою нафтовіддачею), газу - — извлечение жидких углеводородов из газового потока liquid hydrocarbons recovery from gas flow *Ausbringen der flüssigen Kohlenwasserstoffe aus dem Gasstrom – технологія, яка базується на зниженні температури чи на застосуванні абсорбційного… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»